Prídie Kaléndas Júlii. Luna

Prídie Kaléndas Júlii. Luna . The Thirtieth Day of June. The Night of the Moon.  Commemorátio sancti Pauli Apóstoli. The commemoration of the holy apostle Paul. Romæ sanctæ Lucínæ, Apostolórum discípulæ, quæ, de facultátibus suis commúnicans Sanctórum necessitátibus, Christiános in cárcere deténtos visitábat, ac sepultúræ Mártyrum inserviébat; juxta quos et ipsa, in crypta a se constrúcta,…

Tértio Kaléndas Júnii. Luna.

Tértio Kaléndas Júnii. Luna . The Thirtieth Day of May.  The Night of the Moon. Sancti Felícis Primi, Papæ et Mártyris, cujus dies natális tértio Kaléndas Januárii recensétur. Pope St. Felix I, martyr, whose birthday is commemorated on the 30th of December. The Church of San Gavino, Sardinia Túrribus, in Sardínia, sanctórum Mártyrum Gabíni et…

Kaléndis Maji. Luna.

Kaléndis Maji. Luna . The First Day of May. The Night of the Moon. Natális beatórum Philíppi et Jacóbi Apostolórum.  Ex his Philíppus, cum omnem fere Scythiam ad Christi fidem convertísset, tandem apud Hierápolim, Asiæ civitátem, cruci affíxus et lapídibus óbrutus, glorióso fine quiévit; Jacóbus vero, qui et frater Dómini légitur et primus Hierosolymórum Epíscopus, e…

Tértio Kaléndas Aprílis. Luna.

Tértio Kaléndas Aprílis. Luna. The Thirtieth Day of March.  The Night of the Moon. Romæ, via Appia, pássio beáti Quiríni Tribúni, patris sanctæ Balbínæ Vírginis, qui a beáto Alexándro Papa, quem habébat in custódia, cum omni domo sua baptizátus est; atque, sub Hadriáno Imperatóre, cum esset tráditus Aureliáno Júdici, et in fídei confessióne persísteret, invíctus Christi…

Tértio Kaléndas Februárii. Luna.

Tértio Kaléndas Februárii. Luna. The Thirtieth Day of January.The Night of the Moon.  Sanctæ Martínæ, Vírginis et Mártyris, cujus dies natális Kaléndis Januárii recólitur. St. Martina, virgin and martyr, who is commemorated on her birthday, the first day of this month. Edéssæ, in Syria, sancti Barsimǽi Epíscopi, qui, cum Gentíles plúrimos convertísset ad fidem et…

Prídie Kaléndas Decémbris. Luna.

Prídie Kaléndas Decémbris. Luna. The Thirtieth Day of November. The Night of the Moon. Apud Patras, in Achája, natális sancti Andréæ Apóstoli, qui in Thrácia et Scythia sacrum Christi Evangélium prædicávit. Is, ab Ægéa Procónsule comprehénsus, primum in cárcere clausus est, deínde gravíssime cæsus, ad últimum suspénsus in cruce, in ea pópulum docens bíduo supervíxit;…

Tértio Kaléndas Novémbris. Luna

Tértio Kaléndas Novémbris. Luna . The Thirtieth Day of October. The Night of the Moon. In Sardínia natális sancti Pontiáni, Papæ et Mártyris, qui, ab Alexándro Imperatóre, una cum Hippólyto Presbytero, in eam ínsulam deportátus, ibídem, mactátus fústibus, martyrium consummávit.  Ejus corpus a beáto Fabiáno Papa Romam delátum est, atque in cœmetério Callísti sepúltum.  Ipsíus tamen…

Prídie Kaléndas Octóbris. Luna.

Prídie Kaléndas Octóbris.  Luna The Thirtieth Day of September. The Night of the Moon. In Béthlehem Judæ deposítio sancti Hierónymi Presbyteri, Confessóris et Ecclésiæ Doctóris, qui, ómnium stúdia litterárum adéptus ac probatórum Monachórum imitátor factus, multa hæresum monstra gládio suæ doctrínæ confódit; demum, cum ad decrépitam usque vixísset ætátem, in pace quiévit, sepultúsque est ad Præsépe Dómini. …

Tértio Kaléndas Septémbris. Luna

Tértio Kaléndas Septémbris. Luna . The Thirtieth Day of August. The Night of the Moon. Sanctæ Rosæ a Sancta María, e tértio Ordine sancti Domínici, Vírginis; cujus dies natális nono Kaléndas Septémbris recensétur. The feast of St. Rose of St. Mary, virgin of the Third Order of St. Dominic, whose birthday is recalled on the…