Tértio Idus Júnii. Luna

Tértio Idus Júnii. Luna. The Eleventh Day of June. The Night of the Moon.  Salamínæ, in Cypro, natális sancti Bárnabæ Apóstoli, qui, natióne Cyprius, cum Paulo Géntium Apóstolus a discípulis ordinátus, multas regiónes cum eo peragrávit, injúnctum sibi opus Evangélicæ prædicatiónis exércens; postrémo, Cyprum proféctus, ibi Apostolátum suum glorióso martyrio decorávit. Ejus corpus, témpore Zenónis…

Quarto Idus Júnii. Luna

Quarto Idus Júnii. Luna . The Tenth Day of June. The Night of the Moon.  Sanctæ Margarítæ Víduæ, Scotórum Regínæ, quæ sextodécimo Kaléndas Decémbris obdormívit in Dómino. St. Margaret, widow, queen of Scotland, who slept in the Lord on the 16th of November. Romæ, via Salária, pássio beáti Getúlii, claríssimi et doctíssimi viri, ac susceptórum e…

Quinto Idus Júnii. Luna.

Quinto Idus Júnii. Luna . The Ninth Day of June The Night of the Moon. Noménti in Sabínis, natális sanctórum Mártyrum Primi et Feliciáni fratrum, sub Diocletiáno et Maximiáno Imperatóribus.  Hi gloriósi Mártyres, cum longævam in Dómino vitam duxíssent, et nunc simul pária, nunc singillátim divérsa et exquisíta pertulíssent torménta, ambo tandem felícis pugnæ cursum, a…

Sexto Idus Júnii. Luna.

Sexto Idus Júnii. Luna . The Eighth Day of June.  The Night of the Moon.   Aquis in Gállia, sancti Maximíni, qui éxstitit primus ejúsdem civitátis Epíscopus, ac Dómini discípulus fuísse tráditur. At Aix in France, St. Maximin, first bishop of that city, who is said to have been a disciple of the Lord. Eódem…

Séptimo Idus Júnii. Luna.

Séptimo Idus Júnii. Luna . The Seventh Day of June.  The Night of the Moon. Constantinópoli natális sancti Pauli, ejúsdem civitátis Epíscopi, qui sæpe ab Ariánis ob fidem cathólicam pulsus, et a sancto Júlio Primo, Románo Pontífice, restitútus est; ac demum, ab Ariáno Imperatóre Constántio relegátus ad Cucúsum, Cappadóciæ oppídulum, ibídem, Arianórum insídiis crudéliter strangulátus,…

Octávo Idus Júnii. Luna.

Octávo Idus Júnii. Luna . The Sixth Day of June.  The Night of the Moon. Magdebúrgi sancti Norbérti, ejúsdem civitátis Epíscopi et Confessóris, qui Fundátor exstitit Ordinis Præmonstraténsis. At Magdeburg, St. Norbert, bishop of that city, confessor.  He was the founder of the Premonstratensian Order. Cæsaréæ, in Palæstína, natális beáti Philíppi, qui fuit unus de septem…

Nonis Júnii. Luna.

Nonis Júnii. Luna . The Fifth Day of June.  The Night of the Moon.   In Frísia sancti Bonifátii, Epíscopi Moguntíni et Mártyris.  Hic de Anglia Romam venit, índeque a beáto Gregório Papa Secúndo in Germániam missus est ut Christi fidem illis géntibus evangelizáret, et, cum máximum ibi multitúdinem, præsértim Frísonum, Christiánæ religióni subjugásset, Germanórum…

Prídie Nonas Júnii. Luna

Prídie Nonas Júnii. Luna . The Fourth Day of June. The Night of the Moon.  Agnóni, in Aprútio citerióre, sancti Francísci, ex nóbili Neapolitána família Carácciolo, Confessóris, Congregatiónis Clericórum Regulárium Minórum Fundatóris, qui mira in Deum et próximum caritáte et ardentíssimo sacræ Eucharístiæ cultus propagándi stúdio flagrávit; atque a Pio Séptimo, Pontífice Máximo, Sanctórum cánoni…

Tértio Nonas Júnii. Luna . The Third Day of June.

Tértio Nonas Júnii. Luna . The Third Day of June.  The Night of the Moon. Arétii, in Túscia, sanctórum Mártyrum Pergentíni et Laurentíni fratrum, qui, in persecutióne Décii, sub Tibúrtio Præside, cum essent púeri, ibídem, post dira supplícia toleráta et magna mirácula osténsa, gládio cæsi sunt. At Arezzo in Tuscany, during the persecution of Decius,…

Quarto Nonas Júnii. Luna.

Quarto Nonas Júnii. Luna . The Second Day of June.  The Night of the Moon. Romæ natális sanctórum Mártyrum Marcellíni Presbyteri, et Petri Exorcístæ, qui, sub Diocletiáno, cum multos in cárcere ad fidem erudírent, ídeo post dira víncula et plúrima torménta, a Seréno Júdice decolláti sunt in loco qui dicebátur Silva Nigra; quæ deínde, in…